"... uczmy się człowieka, obcując z ludźmi (...) uczmy się ludzi, aby pełniej być człowiekiem poprzez umiejętność >dawania siebie<: być człowiekiem >dla drugich<. (...) taka antropologia znajduje swój niedościgniony szczyt w Jezusie z Nazaretu"  Jan Paweł II
"... uczmy się człowieka, obcując z ludźmi (...) uczmy się ludzi, aby pełniej być człowiekiem poprzez umiejętność >dawania siebie<: być człowiekiem >dla drugich<. (...) taka antropologia znajduje swój niedościgniony szczyt w Jezusie z Nazaretu"  Jan Paweł II